baner kontakt

Kontakt

Kontakt

Dane Kontaktowe

 • Dystrybutor:
 • USP Zdrowie sp. z o.o.
 • ul. Poleczki 35
 • 02-922 Warszawa
 • Adres korespondencyjny:
 • ul. Poleczki 33
 • 02-922 Warszawa
 • tel: +48 22 543 60 00
 • e-mail: info@usp.pl

Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowniczego

 • KRS nr 0000347815
 • NIP: 701-021-92-41
 • regon:
 • Wysokość kapitału zakładowego:
 • 25 610 250,00 zł
 • (wpłacony w całości)
 • Dystrybutor:
 • USP Zdrowie sp. z o.o.
 • ul. Poleczki 35
 • 02-922 Warszawa

Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowniczego

 • Adres korespondencyjny:
 • ul. Poleczki 33
 • 02-922 Warszawa
 • tel: +48 22 543 60 00
 • e-mail: info@usp.pl
 • KRS nr 0000347815
 • NIP: 701-021-92-41
 • regon:
 • Wysokość kapitału zakładowego:
 • 25 610 250,00 zł
 • (wpłacony w całości)